x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Julkisen talousjohtamisen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa arvioida, mitata, tulkita ja johtaa julkisorganisaatioiden taloutta. Hän tuntee syvällisesti julkisen toiminnan taloudellisten voimavarojen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan mekanismit. Hänellä on julkisen organisaatio- ja toimintapolitiikkatalouden tuloksellisuusarvioinnin erityisosaamista. Hän ymmärtää monipuolisesti julkisen talousjohtamisen teoreettiset kytkennät ja osaa asemoida julkissektorin talouden ilmiöt kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimusperinteeseen. Opiskelija hallitsee julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Julkisen talousjohtamisen maisteriopinnoissa syvennytään julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan informaation, tarkastuksen ja tuloksellisuuden arvioinnin teoreettiseen taustaan ja tutkimuksen näkökulmiin. Maisteriopinnoissa perehdytään myös muuttuvien hallintorakenteiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin rajapintaan liittyviin ilmiöihin erityisesti talousjohtamisen perspektiivistä. Maisteriopinnoissa paneudutaan myös julkisen talousjohtamisen tutkimussuuntiin ja -menetelmiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu