x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintaprosessien analyysikeinot II, 5–15 op

Osaamistavoitteet

Moduulin tavoitteena on tarjota menetelmällisiä ja käsitteellisiä välineitä, joiden avulla hallintajärjestelmiä voidaan jäsentää ja tutkia vuorovaikutusprosesseina, paikallisina toimintaympäristöinä, kollektiivisina toimijoina ja hallinnon rakenteina. Moduuli antaa metodisia ja metodologisia valmiuksia Kunta- ja aluejohtamisen sekä Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntien keskeisiin lähestymistapoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: Kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnat.

Vastuuopettaja: kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintaprosessien analyysikeinot II

Suoritettava 5–15 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu