x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintaprosessien analyysikeinot I, 10–25 op

Osaamistavoitteet

Moduulin tavoitteena on tarjota menetelmällisiä ja käsitteellisiä välineitä, joiden avulla hallintajärjestelmiä voidaan jäsentää ja tutkia vuorovaikutusprosesseina, paikallisina toimintaympäristöinä, kollektiivisina toimijoina ja hallinnon rakenteina. Moduuli antaa metodisia ja metodologisia valmiuksia Kunta- ja aluejohtamisen sekä Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntien keskeisiin lähestymistapoihin.

Sisältö

Opiskelija oppii analysoimaan hallinnan olosuhteita ja muutoksia. Opiskelija saa välineitä analysoida hallintajärjestelmiä niiden taloudellisen, paikallisen, poliittisen ja sosiaalisen roolin näkökulmista. Moduulissa opiskelija oppii soveltamaan hallintotieteellisiä tutkimus-, arviointi- ja analyysimenetelmiä. Opiskelijalle kehittyy ymmärrystä tiedonhallinnan ja ongelmanratkaisun välineistä. Moduulin käytyään opiskelija hallitsee tutkimusprosessin perusteet ja käytännöt. Opiskelija ymmärtää tapoja, joilla voidaan tuottaa relevanttia tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja läpiviemiseen. Moduuli tukee opiskelijan metodologisen taitoisuuden laajentumista. Moduuli koostuu hallintaprosessien ja päätöksenteon arviointiin, tutkimusprosessin hallintaan ja tutkimusmenetelmävalmiuksiin perehdyttävistä opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: Kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnat.

Vastuuopettaja: kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintaprosessien analyysikeinot I

Suoritettava 10–25 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu