x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.

Sisältö

Talousohjauksen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan sykli muodostaa julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin keskeisen sisällön. Opinnot alkavat julkisen sektorin instituutioiden talouden peruskysymyksistä ja etenevät talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon erityisesti talouden informaation näkökulmasta. Moduulissa perehdytään julkisen toiminnan valvonnan ja tarkastuksen näkökulmiin sekä tuloksellisuuden arviointiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja

Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävän opiskelijan on lisäksi suoritettava edeltävinä opintoina KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet,
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet sekä
joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai
HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojaksot.

Jaksot löytyvät opinto-oppaasta Johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista ja ne kuuluvat Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta -opintokokonaisuuteen. Jaksojen tiedot löytyvät osoitteesta https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=7472&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2012.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot

Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävän opiskelijan on lisäksi suoritettava opintojaksot KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet, KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet sekä joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Johtamiskorkeakoulu