x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunta II: Kunnallisten palveluiden organisointi, 15 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja hallitsee kunnallisten palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä oikeudellisia, taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä. Hän kykenee erittelemään julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä analyyttisesti.

Sisältö

- HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso: Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta 5 op
- HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa 5 op
- HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Yhteistyömoduuli julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen sekä kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntien kesken.

Vastuuopettaja: kunnallisoikeuden professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kunta II: Kunnallisten palveluiden organisointi

Johtamiskorkeakoulu