x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunta I: Kuntien toiminta, 15 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee ja ymmärtää kuntien toiminnan keskeisiä oikeudellisia, taloudellisia ja poliittisia perusteita.

Sisältö

- HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
- HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op
- HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Yhteistyömoduuli julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen sekä kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntien kesken.

Vastuuopettaja: Kunnallisoikeuden professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kunta I: Kuntien toiminta

HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu