x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunnallisoikeuden opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija on osoittanut kykynsä ymmärtää ja hallita laaja-alaisesti kunnallisoikeudellisia peruskysymyksiä. Hän kykenee soveltamaan oikeudellista tietoa kunta-alan asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä kunnallisoikeudellisia kirjallisia töitä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: Kunnallisoikeuden yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Kunnallisoikeuden opinnot

HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu