x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtiosääntöoikeuden opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valtiosääntöoikeudesta perehtymällä erityisesti aineelliseen valtiosääntöoikeuteen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valtiosääntöoikeuden keskeiset yleiset opit, perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän sekä valtiosääntöoikeudellisen tutkimuksen ajankohtaiset teemat. Opiskelija hallitsee perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöstä nousevat yleiset periaatteet ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön keskeiset perusperiaatteet ja kansallisen perusoikeuksien valvontajärjestelmän. Opiskelija ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksien roolin kansallisessa lainkäytössä. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eurooppalaistumisen vaikutuksiin valtiosääntöoikeudessa. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi Euroopan unionin valtiosääntöistyminen tai julkistalouden valtiosääntöoikeudelliset kysymykset. Opiskelijalla on valmiudet laatia kandidaatintutkielma valtiosääntöoikeuden alalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtiosääntöoikeuden opinnot

Opiskelija suorittaa toisen jaksoista HALJUA41 ja HALJUA42. Yhteensä 10 op.
HALJUA43 Valtiosääntöoikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu