x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallinto-oikeuden opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee hallinto-oikeuden aseman oikeusjärjestyksessä, oikeudenalan sisäisen systematiikan sekä sille ominaiset yleiset opit. Hän on perehtynyt hallinnon laillisuusvalvontaan ja hallinnon oikeussuojajärjestelmään sekä tutustunut ainakin yhden hallinto-oikeuden erityisalan keskeiseen sisältöön ja systematiikkaan. Hän hallitsee hallinto-oikeudellista ratkaisutoimintaa ja siinä sovellettavaa oikeuslähdeoppia koskevat perusasiat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Hallinto-oikeuden opinnot

HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa, 5 op (2.klk)
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu