x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuden yhteiset opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy julkisoikeuden erityisalueiden keskeiseen sisältöön. Opintokokokonaisuuden suoritettuaan hänellä on valmiudet jatkaa julkisoikeuden opintosuunnan erikoistumisopintoja ja hän vahvistaa julkisoikeudellista asiantuntijuuttaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Jotta opiskelija voi edetä hallinto-oikeuden ja valtiosääntöoikeuden opintokokonaisuuksiin, hänen on suoritettava julkisoikeuden yhteisistä opinnoista vähintään seuraavat jaksot: Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet, Valtiosääntöoikeus ja Eurooppaoikeus. Jotta opiskelija voi edetä kunnallisoikeuden opintokokonaisuuteen, hänen on suoritettava julkisoikeuden yhteisistä opinnoista vähintään jakso Kunnallisoikeus.

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Julkisoikeuden yhteiset opinnot

Suoritettava 20–30 opintopistettä
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA24 Eurooppaoikeus, 5 op (2.slk)
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu