x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteeseen suuntaavat opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedot yhteiskuntien hallintoihin ja niiden kansalaisten asemaan vaikuttavista voimista. Hänellä on valmiudet ymmärtää ja tutkia organisaatioita, niiden johtamista, henkilöstöä ja rakenteita osana yhteiskunnallisia hallintojärjestelmiä. Opiskelija osaa käsitteistää organisaatioiden perusfunktioita ja prosesseja tutkimuksellisiin asetelmiin.

Lisätiedot

Hallintotieteeseen suuntaavilta edellytetään suoritettavaksi kaksi jaksoa, jotka eivät kuulu hallintotieteen suuntaavaan kokonaisuuteen:

JKKYSTP01 Strategian perusteet -opintojakso kuuluu Strategian kehittäminen -opintokokonaisuuteen, joka löytyy Johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista osoitteesta https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=7205&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2012.

HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä -jakso kuuluu Kunta- ja aluejohtamisen suuntaavaan kokonaisuuteen ja löytyy osoitteesta https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=7270&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2012.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteeseen suuntaavat opinnot

Hallintotieteen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat opintojaksot: JKKYSTP01 Strategian perusteet, 5 op ja HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä 5 op.
Johtamiskorkeakoulu