x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta hallintotieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, hallintotieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Sisältö

Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot

Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen, 5 op (1.slk)
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, 5 op (1.slk)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu