x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tutkimus- ja asiantuntijataidot, 20 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi. Musiikintutkimuksen opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II tai SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
School of Social Sciences and Humanities