x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.
Opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja sosiaalitieteiden teorioiden tarjoamista näkökulmista.
Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.
Opiskelija osaa suunnitella ja ohjatusti toteuttaa pienimuotoisen tutkielman, jossa hän käyttää sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmiä, soveltaa sosiaalitieteiden teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia valitsemansa tieteenalan ja tutkielmansa aiheeseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijalla on valmiudet syventävien opintojen aloittamiselle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden aineopinnot

Suoritettava 50 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö