x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioinformatiikan syventävät opinnot, 76–82 op

Osaamistavoitteet

The students will have theoretical and practical knowledge about key fields of bioinformatics, computational biology, and systems biology. After finishing they will be able to perform analyses of DNA and protein sequences, protein structures and gene expression data and interpret the results in their biological context.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Bioinformatiikan syventävät opinnot

BIO4230 Phylogenetics, 4 ECTS
BIO4660 Advanced Statistics, 4 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö