x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 17 op

Osaamistavoitteet

Valinnaisilla opinnoilla opiskelija laajentaa syventävien opintojen aikana hankkimaansa tietämystä ja saavuttamiaan taitoja jollain bioteknologian osa-alueella ja/tai muulla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalla alueella.

Sisältö

Opiskelija valitsee vapaasti valittavia opintoja 17 opintopisteen verran joko Tampereen yliopiston, TTY:n tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.

IBT:n opetustarjonnasta vapaasti valittaviksi valinnaisiksi opinnoiksi sopivia opintojaksoja on kiinnitettynä tähän kokonaisuuteen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

Suoritettava 17 op
BTK4330 Molecular Virology, 7 op
BTK1080 Koe-eläinkurssi, 5 op
BTK4510 Nanobiotechnologies, 4 ECTS
BTK4410 Cancer Biology, 4 ECTS
BTK4500 Immunologia, 4 op
BTK4100 BioBusiness I, 4 ECTS
BTK4110 BioBusiness II, 4 ECTS
BTK4340 Kehitysbiologia, 7 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö