x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Molekyylibiologian syventävät opinnot, 91 op

Osaamistavoitteet

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kyky ymmärtää biologisten ja biolääketieteellisten ilmiöitä ja käyttää osaamistaan kokeellisen tai laskennallisen solu- ja molekyylibiologian sekä biokemian ja bioteknologian tutkimuksessa.

Opiskelija kykenee soveltamaan kokeellisia menetelmiä laaja-alaisesti biotieteiden ja biolääketieteen perus- ja soveltavassa tutkimuksessa sekä alan tuotekehityksessä. Opiskelija kykenee toimimaan englanninkielisessä ympäristössä Suomessa tai ulkomailla.

Sisältö

Opintosuunnan opintojaksot koostuvat molekyylibiologian, bio- ja nanoteknologian syventävistä teoria- ja laboratoriokursseista. Laskennallisten menetelmien oppiminen on tärkeä osa opintoja.

Oppimisessa ja kädentaitojen kehittämisessä hyödynnetään monipuolisesti IBT:n ja Kaupin kampuksen tutkimusryhmien synergiaa ja vahvuuksia sekä niiden kansainvälistä tutkimusympäristöä.

Osa opiskelusta, mm. pro gradu -tutkielman kokeellinen osa, voidaan suorittaa ERASMUS- tai muissa ulkomaisissa vaihtoyliopistoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Molekyylibiologian syventävät opinnot

Proteiiniteknologian työt A tai B 7 op
Suoritettava vähintään toinen työkursseista A tai B.
BTK4320 Proteiiniteknologia, 7 op
BTK4300 Geenit ja genomit, 10 op
BIO4660 Advanced Statistics, 4 ECTS
BTK4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö