x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 27 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää bioteknologian alan keskeiset perusteet ja kykenee tarkoituksenmukaiseen laboratoriotyöskentelyyn

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Laboratoriotyökursseilla muiden kuin tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Perusopinnot

BTK1010 Solun biologia, 7 op
BTK2040 Molekyylibiologia, 5 op
BTK1060 Genetiikan perusteet, 2 op
BTK2045 Biokemian menetelmät, 3 op
BTK1051 Soluviljely, 4 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö