x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Innovaatioprojektit, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Innovaatioprojektit –moduuli opintojaksojen avulla perehdytään liiketoiminnan synnyttämisessä, kehittämisessä ja uudistamisessa tarvittavaan innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Työskentely tapahtuu monialaisissa ja usein kansainvälisissä työryhmissä, ja työskentelyn kohteena ovat todelliset caset. Niiden avulla tutustutaan tekemisen kautta konkreettisiin liike-elämän kehittämistilanteisiin, pääsääntöisesti yhdessä kohdeorganisaation ja/tai projektikumppanien kanssa. Opintojaksot lisäävät opiskelijan osaamista projektimuotoisesta työskentelystä sekä erilaisten konseptien jatkokehitysmahdollisuuksista.

Moduulin opintojaksoja suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan uuden liiketoiminnan kehittämistyöhön monialaisessa työryhmässä, ja hänellä on valmiuksia oman työn ja työn tulosten esittelyyn ja esiintymiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Moduuli on tarkoitettu Johtamiskorkeakoulun opiskelijoille. Kursseja voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kullekin kurssille valitaan opiskelijat hakemusten perusteella. Hakukriteerit ja valittavien opiskelijoiden määrät määrittyvät kurssikohtaisesti.

Lisätiedot

Moduulin kurssit suositetaan suoritettavaksi 2-3 opintovuoden aikana. Opintojaksoilla ei ole pakollisia edeltäviä opinoja, mutta mahdollisesti tarvittavia liiketoiminnan ”analysointityökaluihin voi etukäteen perehtyä Johtamiskorkeakoulun ”Strategian perusteet” –moduulin opintojaksoilla.


Vastuuopettajat: Moduulin vastuuopettajana toimii lukuvuonna 2012-13 yliopistonlehtori, KTT Kari Lohivesi. Opintojaksojen vastuuopettajina Johtamiskorkeakoulussa toimivat lukuvuonna 2012-13 yliopistonlehtori, KTT Kari Lohivesi ja yliopisto-opettaja, KTM Kimmo Holli. Opintojaksojen toteuttamisen yhteistyötahona JKK:ssa toimii Synergos/Tamsi. Demola-opiontojaksojen toteutuapaikkana ja yhteistyötahona toimii Demola ja sen taustayhteisöt (TaY, TTY ja TAMK).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Innovaatioprojektit

Suoritettava 15–20 opintopistettä
JKKYINA11 Demola-projektityö I, 5 op
JKKYINA12 Demola-projektityö II, 5 op
JKKYINA14 Yrityspeli/teemakilpailu, 5 op
Johtamiskorkeakoulu