x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vakuutusjärjestelmät, 20 op

Osaamistavoitteet

Vakuutusjärjestelmät opintokokonaisuuden (25 op) osaamistavoitteena on, että opiskelija omaksuu vakuutusliiketoiminnan ansaintalogiikan ja sen erityispiirteet muuhun liiketoimintaan verrattuna. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään vakuutusjärjestelmien merkityksen julkisen ja yksityisen sektorin toiminnan kannalta sekä näiden välisenä yhteistyönä. Opiskelija osaa henkilö- ja vahinkoriskien keskeiset teoriat, käsitteet ja syntymekanismit sekä vakuutusjärjestelmien käyttökelpoisuuden näiden riskien hallintakeinoina. Opiskelija oppii vakuutusjärjestelmien rahoituksen muodostumisen sekä sijoitustoiminnan merkityksen rahoituksen onnistumisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vakuutusjärjestelmät

KATVRA21 Johdatus vakuutusjärjestelmiin, 5 op (2.slk)
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen, 5 op (2.klk)
KATVRA23 Vahinkoriskit, 5 op (2.slk)
KATVRA24 Finanssilaitosten sijoitustoiminta, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu