x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Riskit ja riskien hallinta, 25 op

Osaamistavoitteet

Riskit ja riskien hallinta opintokokonaisuuden (25 op) osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa opintojaksot suoritettuaan riskien, riskienhallinnan ja vakuuttamisen peruskäsitteet, ideat ja teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija oppii ymmärtämään sosiaalisten- ja liikeriskien ominaisuuksia, syntymekanismeja ja hallintakeinoja yhteiskunnan, yritysten ja yhteisöjen sekä yksilön näkökulmasta. Lisäksi opiskelija oppii soveltamaan eri opintojaksoilla oppimaansa tietoa case-harjoitusten avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Riskit ja riskien hallinta

KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA14 Liikeriskit, 5 op (2.klk)
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu