x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vastuullinen liiketoiminta, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoimintaa sekä siihen liittyviä lokaaleja ja globaaleja vastuullisuusnäkökohtia laaja-alaisesti ja eri näkökulmista. Opiskelija tietää perusteet yritysetiikan teorioista, yritystoiminnan lainsäädännöstä ja yhteiskunnallisesta laskentatoimesta sekä ymmärtää näiden merkityksen vastuullisessa liiketoiminnassa.
Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten johtamiseen, näkyväksi tekemiseen, arviointiin ja mittaamiseen liittyvää problematiikkaa.
Opiskelija ymmärtää eri toimijoiden (julkinen ja yksityinen sektori, erilaiset omistusmuodot) rooleja ja erityispiirteitä yhteiskuntavastuun kantamisessa. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa vastuullisen liiketoiminnan teorioita ja käytäntöjä erilaisissa liiketoiminnan malleissa.

Sisältö

Moduuli perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan teoreettisiin lähtökohtiin sekä käytännön ilmenemismuotoihin ja toteutukseen laaja-alaisesti yli tieteenalarajojen. Moduulissa luodaan ymmärrystä vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta, mittaamisesta ja viestinnästä. Moduuli tarjoaa perusteet ymmärtää vastuullisuuden merkitystä yhteiskunnan eri toimijoiden näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vastuullinen liiketoiminta

KATVAP11 Business Ethics, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu