x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työhyvinvointi, 10 op

Osaamistavoitteet

Työhyvinvoinnin opinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliseen tietoon pohjautuva ymmärrys työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden perusteista sekä työhyvinvoinnin merkityksestä työpaikoilla ja organisaatioiden strategisena kilpailuetuna. Lisäksi opiskelija ymmärtää oman työhyvinvoinnin kehittämisen merkityksen ja keinot.

Sisältö

Työhyvinvoinnin vaihtoehtoisissa 10 op:n opinnoissa työhyvinvointia lähestytään laaja-alaisesta ja monitieteisestä näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduulin vastuuhenkilönä toimii professori Marja-Liisa Manka.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Työhyvinvointi

Johtamiskorkeakoulu