x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rahoitus, 5–15 op

Osaamistavoitteet

Rahoituksen moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen roolin ja merkityksen. Opiskelija osaa modernin rahoitusteorian keskeiset mallit ja hänellä on valmiudet niiden empiiriseen testaamiseen ja analysointiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Rahoituksen opintokokonaisuuden opintojaksot ovat laskentoimen opintosuuntaan tähtääville vapaavalintaisia, mutta vahvasti suositeltavia.

Vastuu kokonaisuudesta: laskentatoimen yliopisto-opettaja

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Rahoitus

Suoritettava 0–15 opintopistettä
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (2.slk)
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi, 5 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu