x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Strategian kehittäminen, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Strategiamoduuli koostuu opintojaksoista, joissa tarkastellaan yksityisten ja julkisten organisaatioiden toiminnan linjaamista ja kehittämistä, sekä toimintaympäristön muutoksia, murroksia ja mahdollisuuksia. Moduulin opintojaksoissa käydään läpi strategiatyöskentelyn keskeiset osiot ja haasteet, eli strategiaprosessi ja suunnitteluvälineistö, liiketoimintamalliajattelu, toimiala-analyysit, sekä uuden liiketoiminnan innovointi ja kehittäminen.

Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee mielekkäästi osallistumaan strategiatyöryhmän työskentelyyn. Hän osaa hyödyntää monipuolista strategiavälineistöä ja kykenee niiden avulla myös itse tuottamaan organisaatioiden strategiaprosesseihin liittyviä analyysejä. Hän kykenee myös suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja arvioimaan niiden tulevaisuuden potentiaalia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kulmakurssina toimiva ”Strategian perusteet” on suoritettava ensimmäisenä. Moduulin muut kurssit voi kulmakurssin jälkeen suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä, mutta on suositeltavaa suorittaa toisena opintojaksona kurssi ”Liiketoimintamallit”.

Lisätiedot

Moduulista vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Kari Lohivesi.

Moduulin kurssit suositetaan suoritettavaksi ensimmäisten kahden opintovuoden aikana. ”Strategian perusteet” kulmakurssi on osa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon perusopintoja.

Kaikki Moduulin opintojaksot ovat tarjolla lukuvuoden 2012-13 alkaessa, ja ne toteutetaan myöhemmin ilmoitettavan vuosilukujärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Strategian kehittäminen

Suoritettava 15–25 opintopistettä
JKKYSTP11 Strategian perusteet, 5 op
JKKYSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
JKKYSTA15 Strategic Analysis, 5 op
Johtamiskorkeakoulu