x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdon laskentatoimi, 25 op

Osaamistavoitteet

Johdon laskentatoimen moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin ja merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena ja hänellä on perusvalmiudet käyttää, arvioida ja kehittää johdon laskentatointa analyysi-, kommunikaatio- ja päätöksentekovälineenä. Opiskelija osaa hahmottaa laskentatoimen keskeisiä tutkimusteemoja ja hänellä on myös metodologiset edellytykset tehdä kandidaatintutkielma laskentatoimen alueelta sekä arvioida tutkimusta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: laskentatoimen yliopisto-opettaja/lehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Johdon laskentatoimi

KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 10 op (1.klk)
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen, 5 op (2.klk)
KATLAA14 Tiedon tuottamisen perusteet, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu