x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilinpäätösraportointi, 25 op

Osaamistavoitteet

Tilinpäätösraportoinnin moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen tilivelvollisuuden toteuttamisen kannalta. Opiskelija osaa tuottaa, analysoida ja arvioida tavanomaista kirjanpito- ja tilinpäätösinformaatiota sekä ymmärtää tuloksen suunnittelun periaatteet kirjanpidon ja verotuksen näkökulmista. Lisäksi opiskelijalla on perustiedot eri yhteisömuotojen kirjapidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisesta hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: laskentatoimen lehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tilinpäätösraportointi

KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet, 5 op (1.klk)
KATLAA24 Tilintarkastus I, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu