x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri verolajeja koskevan keskeisen sääntelyn ja saa laaja-alaisen kokonaiskuvan vero-oikeudesta. Opiskelija tuntee laskentatoimen ja yritysten verotuksen välisen kytkennän ja osaa käyttää hyväkseen tilinpäätösinformaatiota verotuksessa. Opiskelijalla on riittävä verotuksen aineellisoikeudellinen asiantuntemus kandidaatintutkielman laatimiseen tutkimuskohteekseen valitsemaltaan vero-oikeuden alalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduulin vastuuopettaja on vero-oikeuden yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Vero-oikeuden erikoistumisopinnot

Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
Johtamiskorkeakoulu