x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA10 Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen keskeiset elementit. Opiskelija osaa analysoida liiketoiminnan johtamisen ja ihmisten johtamisen keskinäisiä vuorovaikutussuhteita, sekä tehdä tutkimuksen valitsemastaan teemasta moduulin ydinalueilta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot

KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op (1.klk)
KATJOA13 Esimiestyö, 5 op (2.slk)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus), 5 op (1.klk / 2.slk)
Johtamiskorkeakoulu