x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta kauppatieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä sekä kauppatieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä.

Sisältö

Opiskelijan tulee suorittaa kauppatieteiden perusopinnot -kokonaisuudesta vähintään kuusi opintojaksoa, joista viisi muodostavat kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa yhdessä kandidaatintutkielman kanssa kandidaattitutkinnon aineopinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee valita alla olevista opintojaksoista vähintään 6, joista 5 muodostaa tutkinto-ohjelman perusopinnot -kokonaisuuden ja loput sijoitetaan suuntaaviin moduuleihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot

Opiskelijan on suoritettava vähintään kuusi opintojaksoa, joista viisi muodostaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot ja kuudes yhdessä opintosuuntaan suuntaavien opintojen ja kandidaatin tutkielman lisäksi tutkinto-ohjelman aineopinnot.
KATVAP11 Business Ethics, 5 ECTS (1.slk)
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYSTP11 Strategian perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
Johtamiskorkeakoulu