x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKYV Yleiset valmiudet, 20 op

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman yleiset opiskeluvalmiudet – osakokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta. Suoritettuaan yleiset opiskeluvalmiudet -opinnot, opiskelija:

1) tuntee Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti (Tietotekniikkataidot)
2) hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan. (Tiedonhankinnan perusteet)
3) osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti. (Kieli- ja viestintäopinnot)
4) ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja kummassakin yliopistossa. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. (Orientoivat opinnot)

Sisältö

Kieliopintoihin kuuluvat pakollinen ruotsin kielen viestintä (4 op) sekä vapaasti valittava muun vieraan kielen taito (yhteensä 6 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö