x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erityiskasvatus, 25 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuus tarjoaa opiskelijoille monipuolisia välineitä ymmärtää eroja ja erilaisuutta sekä toimia sen pohjalta erilaisissa kasvatuksen toimintaympäristöissä ja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät kasvatuksellista ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa tuottaviin mekanismeihin ja saavat valmiuksia vastata alati monimutkaistuviin haasteisiin kasvatus- ja opetustyön sekä koulutusorganisaatioiden kehittäjinä. Kokonaisuuden suoritettuaan he osaavat huomioida osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa kasvatusalan asiantuntijan identiteettiään.

Opiskelijat voivat koota seuraavista opintojaksoista hakukohteensa opintoihin niveltyvän ja kiinnostuksensa mukaisen, vähintään 25 opintopisteen laajuisen erityisopetuksen teemakokonaisuuden:

Kokonaisuus ei ole tutkintoon valinnaisiksi opinnoiksi tarkoitettu opintokokonaisuus vaan osaamiskokonaisuus, joka koostuu osin sellaisista opintojaksoista, jotka jo muutoinkin sisältyvät tutkinnon eri opintoihin. Jos opiskelija suorittaa 25 opintopistettä kokonaisuuden opintoja, hän voi saada tästä erillisen maininnan tutkintotodistukseensa.

Opintojaksot Joustavat oppimisympäristöt 5 op ja Kieli kehittymisen haasteena 5 op ovat jaksoja, jotka eivät sisälly mihinkään muihin opintokokonaisuuksiin ja joita siksi voi käyttää valinnaisiin opintoihin myös sellaisenaan.


Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Erityiskasvatus

Opiskelijat voivat koota opintojaksoista 25 opintopisteen kokonaisuuden
Kasvatustieteiden yksikkö