x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

Sisältö

Kasvatustieteiden yksikön opiskelijat voivat valita opintokokonaisuuksia tutkintoonsa huomioiden kokonaisuuksia koskevat rajoitukset. Monialaiset erikoistumisopinnot on suunnattu luokanopettajaopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

EDU yksikön opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia valinnaisina opintoina
KASTUTOR Tuutorina toimiminen, 0–2 op
KASKVTUTOR KV-tuutorina toimiminen, 0–2 op
Monialaiset erikoistumisopinnot 0–25 op
Ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille tarjottavia valinnaisten opintojen kokonaisuuksia
Kuvataide 25 op
KASLUOE4.1 Kuvakulttuurit, 10 op
KASLUOE4.2 Ympäristökulttuurit, 10 op
KASLUOE4.3 Soveltava projekti, 5 op
Musiikki 25 op
KASLUOE7.1 Musiikki A, 10 op
KASLUOE7.2 Musiikki B, 10 op
KASLUOE7.3 Soveltava projekti, 5 op
Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op
KASLUOE2.1 Kielioppi, 5 op
KASLUOE2.2 Kirjoittaminen, 5 op
KASLUOE2.3 Soveltava projekti, 5 op
Valinnainen opintojakso 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Visuaalinen kulttuurikasvatus 60 op
Luokanopettajaopiskelijoille mahdollinen KK- ja KM-tutkintoon sisältyvä opintokokonaisuus
Kasvatustieteiden yksikkö