x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Esi-ja alkukasvatus, 25 op

Osaamistavoitteet

Esi- ja alkuopetus on kasvatustieteen erityisala. Se kohdistuu institutionaaliseen esi- ja alkuopetukseen ja liittyy varhais- ja perusopetuskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen kuuluva esiopetus sekä perusopetukseen sisältyvä alkuopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Esi- ja alkuopetus -nimisen opintokokonaisuuden opetustarjonta on suunnattu niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita esiopetusikäisten lasten samoin kuin alimpien perusopetuksen luokkien oppilaiden opetuksesta, ohjauksesta ja kasvatuksesta. Keskeistä opinnoissa on valottaa opiskelijoille monipuolisesti 6–8 -vuotiaiden lasten kehitystä, kasvua, oppimista, ohjausta, opetusta ja kasvatusta. Opintojaksot sisältävät teoreettista ja käytännöllistä opetusta ja harjoitustöitä. Opetusjaksot on nivottu eri oppisisältöjen ja aihealueiden integroiduiksi kokonaisuuksiksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö