x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 6 op

Lisätiedot

Seuraavat kolme opintojaksoa tarjoavat johdatuksen maisteriopintojen opintosuuntiin ja tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat näistä kaksi oman kiinnostuksensa mukaan:

KASA2.1 Yhteiskunnallisiin kytkentöihin suuntaava opintojakso:
Kasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys, 3 op

KASA2.2 Pedagogisiin kytkentöihin suuntaava opintojakso:
Kasvatusinstituutiot ja yhteisöt, 3 op

Viestinnällisiin kytkentöihin suuntaava opintojakso:
JVA6 Mediasuhteet ja toimijuus, 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
avaa kaikki

2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille

Suoritettava 2 allaolevaa
Kasvatustieteiden yksikkö