x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muut syventävät opinnot, 35 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Muut syventävät opinnot

Suoritettava 35 opintopistettä. Enintään 15 opintopistettä syventävistä opinnoista voi korvata suorittamalla ylimääräisiä aineenopettajan aineopinnoissa määriteltyjä vapaavalintaisia opintojaksoja (poislukien opintojakso MTTMA14 Harjoittelu). Ennen lukuvuotta 2012-2013 voimassaolleiden opinto-oppaiden mukaisesti suoritettujen aineopintojen sopivuus tulee varmistaa opintokoordinaattorilta tai matematiikan professorilta.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS3 Geometria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS6 Kryptografian algebralliset menetelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS8 Matemaattinen logiikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS9 Topologia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Informaatiotieteiden yksikkö