x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hoitotieteen syventävät opinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee perhehoitotieteellisen tutkimuskohteen ja sitä kuvaavia teorioita. Opiskelija hallitsee perhehoitotieteelliset metodit siten, että tutkimusryhmän jäsenenä pystyy tuottamaan uutta perhehoitotieteellistä tietoa. Opiskelijalla on tutkiva ja kehittävä työote, jonka avulla opiskelija kykenee kehittämään näyttöön perustuen hoitotyötä ja hoitotyön opetusta ja johtamista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö