x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville, 20 op

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kansanterveystieteen eri sisältöalueet ja keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa arvioida alan tutkimusta ja kehitystä ja osaa tuottaa sekä välittää kansanterveystieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan kansanterveystieteen alueella.

Sisältö

Terveyden edistäminen, toimintaympäristöt, yhteiskuntapolitiikka sekä talous, tutkimusmenetelmät ja tutkielma

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERTAL Terveys ja talous, 5 op
Terveystieteiden yksikkö