x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden yhteiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti (Tietotekniikkataidot)
- opiskelija tuntee tieteellisen tutkimuksen tekemisen lähtökohtia ja hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan. (Tieteen tekemisen valmiudet ja Tiedonhankinnan perusteet)
- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti. (Kieli- ja viestintäopinnot)
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. (Orientoivat opinnot)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Terveystieteiden yhteiset opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Terveystieteiden yksikkö