x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vuorovaikutteisen teknologian valinnaisia opintoja, 5–10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Vuorovaikutteisen teknologian valinnaisia opintoja

Valinnainen opintojakso, mikäli aineopintojen kokonaisuudesta ei muuten tule yhteensä vähintään 60 op. Huom. maisteriopintoihin suuntaaville: HTI:n vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuutaan vaaditaan TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++. Tietojenkäsittelyopin organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuuntaan vaaditaan TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.
TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet, 5–10 op (2.klk / 3.klk)
TIEVA32 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointitekniikat, 5–10 op (2.klk / 3.klk)
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 10 op (1.klk / 2.klk)
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt, 5 op (2.slk / 3.slk)
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op (2.klk / 3.klk)
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C, 5 op (2.klk)
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++, 5 op (3.slk)
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op (2.klk / 3.klk)
Informaatiotieteiden yksikkö