x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin aineopintojen valinnainen opintojakso, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin aineopintojen valinnainen opintojakso

Valinnainen opintojakso, mikäli aineopintojen kokonaisuudesta ei muuten tule yhteensä vähintään 60 op. Huom. maisteriopintoihin suuntaaville: HTI:n vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuutaan vaaditaan TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++. Tietojenkäsittelyopin organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuuntaan vaaditaan TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, 5 op (1.klk / 2.klk)
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op (2.klk / 3.klk)
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C, 5 op (2.klk)
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++, 5 op (3.slk)
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op (2.klk / 3.klk)
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 10 op (1.klk / 2.klk)
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt, 5 op (2.slk / 3.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö