x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Käännösviestinnän suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat Suomi A-työkielenä -opinnot, 14 op

Sisältö

Käännösviestinnän opiskelija suorittaa syventävien opintojen yhteydessä Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman suomen kielen opinnot TRSUPK1 Suomen kielen rakenne (2 op) ja TRSUPK2a Kielenhuolto (2 op).

Ennen syventävien opintojen loppumerkinnän hakemista opiskelija suorittaa 10 opintopistettä Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman suomen kielen opintoja (TRSUM Suomi A-työkielenä).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pohjoismaiset kielet: FM (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki

Käännösviestinnän suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat Suomi A-työkielenä -opinnot

TRSUPK1 Suomen kielen rakenne, 2 op
TRSUPK2A Kielenhuolto, 2 op
Suomi A-työkielenä 10 op
TRSUPM2 Puhetilanteet, 3 op
TRSUPM3 Asiatekstit, 2 op
TRSUPM4 Luova kirjoittaminen, 2 op
TRSUPM5 Yritysviestintä, 2 op
TRSUPM6B Verkkokirjoittaminen, 2 op
TRSUPM8B Käännössuomen tutkimus, 2–4 op
TRSUPM9B Tekstintutkimus, 2–4 op
TRSUPM8 Muita opintoja, 1–8 op
TRSUPM9 Työharjoittelu, 1–4 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö