x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pakolliset kieliopinnot, 16 op

Sisältö

Pakollisten kieliopintojen järjestämisestä vastaa kielikeskus, puheviestinnän osalta Viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

Kunkin kielen kohdalla on määritelty kieliopintojen korvautuminen tietyissä sivuaineissa suoritetuilla opinnoilla. Jos korvaat pakollisia kieliopintoja sivuaineopinnoilla, ja tämän kohdan opintopistemäärä jää pienemmäksi kuin yllä mainittu 16 op, puuttuva pistemäärä on korvattava muilla opinnoilla kohdassa "Sivuaineet ja muut opinnot".

Tarkemmat tiedot kieliopinnoista, niiden opetuksesta ja erilaisista suoritusmahdollisuuksista julkaistaan kielikeskuksen opinto-oppaassa. Opiskelijan tulee erityisesti kiinnittää huomiota pakollisten opintojaksojen tasovaatimuksiin. Kielikeskuksen oppaassa opintojaksojen taitotasot on ilmaistu eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. On huomattava, että kielikeskus järjestää myös erilaisia täydentäviä ja valmentavia kursseja, jotka eivät tasoltaan kelpaa pakollisiksi kieliopinnoiksi. Suositeltavaa on, että opiskelija suorittaa lisäksi vapaaehtoisia kieliopintoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Kielitaidon syventäminen myös kirjallisen taidon osalta on erityisen tärkeää niille opiskelijoille, jotka aikovat ulkomaille opiskelemaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kirjallisuus: HuK (Suomen kirjallisuus)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleinen kirjallisuustiede: HuK (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö