x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan valinnaiset opinnot, 40 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan valinnaiset opinnot

Matemaattisten opintojen opintokokonaisuus 20 op
Kandidaatin tutkintoon kuuluvan 25 opintopisteen matemaattisten opintojen lisäksi 20 op matemaattisia opintoja siten, että matemaattisia opintoja on kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa yhteensä vähintään 45 opintopistettä.
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan muut valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaisia opintoja, voi sisältää oman alan harjoittelua
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö