x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikka ja tilastotiede valinnaisina opintoina, 25–65 op

Osaamistavoitteet

Kuvattu kokonaisuuksien yhteydessä.

Sisältö

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaisten opintojen kokonaisuudet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Matematiikka ja tilastotiede valinnaisina opintoina

Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina 60 op
Pakolliset opintojaksot 25 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 25 op:n laajuisena.
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op
Muut opintojaksot 35 op
MTTMS1 Algebra 2, 10 op
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op
MTTMS3 Geometria, 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op
MTTMS9 Topologia, 10 op
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op
TIETS01 Algoritmit, 10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
Matemaattiset opinnot tietojenkäsittelyopin opiskelijoille 25 op
Muut opinnot 20 op
Suoritettava vähintään 20 opintopistettä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opintoja. Ks. opintojaksotarjonta tutkinto-ohjelman tarjoamien valinnaisten opintojen kokonaisuuksien kuvauksista.
Informaatiotieteiden yksikkö