x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina, 15–80 ECTS

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina

Tietojenkäsittelyopin perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina 25 op
Muille kuin tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suoritettava alla mainitut kolme opintojaksoa sekä lisäksi valinnaisia tietojenkäsittelyopin perus- tai aineopintoja 5 op. Ks. opintojaksotarjonta tutkinto-ohjelman tarjoamien muiden valinnaisten opintojen kokonaisuuksien kuvauksista.
Tietojenkäsittelyopin aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Ks. edeltävyydet. Alla mainitut kaksi opintojaksoa sekä valinnaisia tietojenkäsittelyopin aineopintoja 25 op. Opettajaksi suuntaavien tulee suorittaa opintojakso Tietokoneavusteinen opetus.
Vuorovaikutteisen teknologian perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina 25 op
Muille kuin tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suoritettava alla mainitut kaksi opintojaksoa sekä valinnaisia vuorovaikutteisen teknologian aineopintoja 15 op.
Vuorovaikutteisen teknologian aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Ks. edeltävyydet. Alla mainitut kolme opintojaksoa sekä lisäksi valinnaisia vuorovaikutteisen teknologian aineopintoja 20 op.
Tietotekniikka opetettavana aineena 60 op
Tietojenkäsittelyopin aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Ks. edeltävyydet. Alla mainitut kaksi opintojaksoa sekä valinnaisia tietojenkäsittelyopin aineopintoja 25 op. Opettajaksi suuntaavien tulee suorittaa opintojakso Tietokoneavusteinen opetus.
School of Information Sciences