x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 60 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa opettaa elämänkatsomustietoa ja suunnitella sisällön osalta opetussuunnitelman mukainen elämänkatsomustiedon opetus peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Sisältö

Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen. Kouluun kiinnittymisen vuoksi elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittamista suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot. Elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittajat saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän elämänkatsomustiedon opin­tokokonaisuuden sisältöjen hallinnasta ja pätevyydestä elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi opetettavan aineen osalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena

Filosofian historia ja klassikot 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
FILA3 Klassikot, 5 op
FILET2 Uskonnonfilosofia, 5 op
FILET3 Yksilö ja yhteisö, 5 op
School of Social Sciences and Humanities