x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Didaktisen matematiikan aineopinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Ks. Didaktisen matematiikan perus- ja aineopintojen osaamistavoitteet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suoritettava Didaktisen matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op.

Lisätiedot

Didaktisen matematiikan aineopinnot on tarkoitettu vain kasvatustieteiden yksikön opiskelijoille. MTT-koodin opintojaksoja voi suorittaa osaksi muita valinnaisia kokonaisuuksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Didaktisen matematiikan aineopinnot

MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op
MTTMP1 Analyysi 1, 10 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op
Informaatiotieteiden yksikkö