x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt keskeisimpiin tilastollisiin malleihin sekä syventänyt ja laajentanut kykyään soveltaa tilastollisia menetelmiä. Lisäksi opiskelija osaa hankkia tarvitsemaansa tietoa ja esitellä tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tilastotieteen syventävät opinnot

Pakolliset syventävät opinnot 50 op
MTTTS1 Tilastollinen päättely 2, 10 op (1.slk)
MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari, 40 op (2.slk / 2.klk)
Muut syventävät opinnot 30 op
Suoritettava vähintään 30 opintopistettä.
MTTTS3 Aikasarja-analyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS4 Bayesiläinen data-analyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS5 Laskennallinen tilastotiede, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS6 Lineaariset mallit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS7 Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS8 Regressioanalyysin jatkokurssi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS10 Yleistetyt lineaariset mallit 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Informaatiotieteiden yksikkö