x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää matematiikan luonteen tieteenalana ja on perehtynyt syvällisesti joihinkin matematiikan osa-alueisiin. Opiskelija ymmärtää matematiikan eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä sekä osaa käsitellä abstrakteja matemaattisia struktuureja. Lisäksi hän osaa johtaa ja todistaa opintojaksoilla esitetyt tulokset ja soveltaa käytettyjä todistustekniikoita itsenäisesti. Opiskelija pystyy omaksumaan itsenäisesti matemaattista tietoa sekä esittämään sitä täsmällisesti ja johdonmukaisesti. Opiskelija pystyy keskustelemaan matemaattisesta aiheesta, johon on perehtynyt.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Matematiikan syventävät opinnot

Pakolliset syventävät opinnot 50 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 40 op ja vähintään toinen mainituista opintojaksoista. Opiskelija voi suorittaa molemmat opintojaksot, jolloin toinen opintojakso lasketaan osaksi Muut syventävät opinnot -kokonaisuutta.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op (2.slk / 2.klk)
Muut syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä. Ks. myös pakollisten syventävien opintojen opintojaksolista ja kuvaus.
MTTMS3 Geometria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS6 Kryptografian algebralliset menetelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS8 Matemaattinen logiikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS9 Topologia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS01 Algoritmit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS02 Automaatit I, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS03 Automaatit II, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Informaatiotieteiden yksikkö